سعید حجتی

هفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز در غیبت بزرگان
هفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز هم‏زمان با بحران های فراوان خودرویی داخلی و ممنوعیت واردات اتومبیل به کشور و در نبود بسیاری از برندهای خارجی برگزار شد.