پنجشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
» قیمت » قیمت روز خودرو
قیمت روز خودرو

قیمت روز خودرو

۱۴۰۱-۰۷-۲۱

قیمت پژو

۲۰۰۸۱۳۹۸قیمت بازار۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰۸۱۳۹۹قیمت بازار۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۲۱۴۰۱قیمت کارخانه۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۲۱۴۰۱قیمت بازار۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۲۱۴۰۰قیمت بازار۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما۱۴۰۱قیمت بازار۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۵۱۳۹۹قیمت بازار۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ SD۱۳۹۹قیمت بازار۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ SD۱۴۰۱قیمت بازار۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ MC اتوماتیک۱۴۰۱قیمت کارخانه۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ MC اتوماتیک۱۴۰۱قیمت بازار۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ پانوراما اتوماتیک۱۴۰۰قیمت بازار۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ پانوراما اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ رینگ فولادی اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ رینگ آلومینیومی اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ رینگ فولادی اتوماتیک۱۴۰۱قیمت بازار۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای پانوراما۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای پانوراما۱۴۰۱قیمت بازار۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای پانوراما۱۴۰۰قیمت بازار۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای پانوراما۱۳۹۹قیمت بازار۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای فرمان  برقی۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای فرمان  برقی۱۴۰۱قیمت بازار۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ رینگ فولادی دنده‌ای۱۴۰۰قیمت بازار۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ رینگ فولادی دنده‌ای۱۳۹۹قیمت بازار۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۰۹,۳۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای۱۴۰۱قیمت بازار۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ SD اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ SD دنده‌ای۱۳۹۹قیمت بازار۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵‏، GLX بنزینی۱۳۹۹قیمت بازار۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵‏، GLX دوگانه سوز۱۳۹۹قیمت کارخانه۱۵۰,۵۴۳,۰۰۰ تومان
۴۰۵‏، GLX دوگانه سوز۱۴۰۱قیمت بازار۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵‏، GLX دوگانه سوز۱۴۰۰قیمت کارخانه۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵ SLX۱۳۹۹قیمت بازار۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵ SLX۱۴۰۰قیمت بازار۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۸ GT لاین۲۰۱۷قیمت بازار۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، ELX-TU5۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۱۱,۵۴۸,۰۰۰ تومان
پارس‏، ELX-TU5۱۴۰۱قیمت بازار۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، ELX-XU7P۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ تومان
پارس‏ LX۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ تومان
پارس‏ LX۱۴۰۱قیمت بازار۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏ LX۱۴۰۰قیمت بازار۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏ LX۱۳۹۹قیمت بازار۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، XU7۱۴۰۱قیمت بازار۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، XU7۱۴۰۰قیمت بازار۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، XU7۱۳۹۹قیمت بازار۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، XU7P۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، XU7P۱۴۰۱قیمت بازار۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏ اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏ دوگانه سوز۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ تومان
پارس‏ دوگانه سوز۱۴۰۱قیمت بازار۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏ دوگانه سوز۱۳۹۹قیمت بازار۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت پراید

SE 111۱۳۹۹قیمت بازار۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SE 131۱۳۹۹قیمت بازار۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SE 151۱۳۹۹قیمت بازار۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SE 151۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SE 151۱۴۰۱قیمت بازار۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SE 151۱۴۰۰قیمت بازار۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۱ پلاس۱۴۰۰قیمت بازار۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۱ پلاس۱۳۹۹قیمت بازار۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت اس دبلیو ام

G01‏۱۳۹۹قیمت بازار۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
G01‏۱۴۰۰قیمت بازار۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
G01F‏۱۳۹۹قیمت بازار۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
G01F‏۱۴۰۰قیمت بازار۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت ام وی ام

۳۱۵هاچ بک‏ پلاس۱۳۹۹قیمت بازار۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱۵هاچ بک‏ پلاس۱۴۰۰قیمت بازار۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، اتوماتیک اسپرت اکسلنت۱۴۰۰قیمت بازار۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، اتوماتیک اسپرت اکسلنت۱۳۹۹قیمت بازار۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، اتوماتیک اسپرت لاکچری۱۴۰۱قیمت نمایندگی۵۸۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، اتوماتیک اسپرت لاکچری۱۴۰۰قیمت بازار۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، دنده ای اسپرت اکسلنت۱۴۰۰قیمت بازار۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، دنده ای اسپرت اکسلنت۱۳۹۹قیمت بازار۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، دنده ای اسپرت لاکچری۱۴۰۱قیمت نمایندگی۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان
X22‏، دنده ای اسپرت لاکچری۱۴۰۰قیمت بازار۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22 PRO‏، IE۱۴۰۱قیمت بازار۶۴۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
X22 PRO‏، IE۱۴۰۱قیمت بازار۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22 PRO‏، اکسلنت۱۴۰۰قیمت بازار۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، ۵ سرعته اتوماتیک۱۴۰۱قیمت نمایندگی۷۲۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، ۵ سرعته اتوماتیک۱۴۰۱قیمت بازار۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، ۵ سرعته اتوماتیک۱۴۰۰قیمت بازار۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، ۵ سرعته اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، گیربکس CVT۱۴۰۰قیمت بازار۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، گیربکس CVT۱۳۹۹قیمت بازار۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
x55‏، اکسلنت۱۳۹۹قیمت بازار۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
x55‏، اکسلنت۱۴۰۰قیمت بازار۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
x55‏، اکسلنت اسپرت۱۳۹۹قیمت بازار۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
x55‏، اکسلنت اسپرت۱۴۰۰قیمت بازار۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X55 PRO‏، اکسلنت۱۴۰۱قیمت نمایندگی۹۳۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
X55 PRO‏، اکسلنت۱۴۰۱قیمت نمایندگی۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X55 PRO‏، اکسلنت اسپرت۱۴۰۱قیمت بازار۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X55 PRO‏، اکسلنت اسپرت۱۴۰۱قیمت نمایندگی۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت اینرودز

C35‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C35‏۱۴۰۱قیمت بازار۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت آریسان

دوگانه سوز‏، ۱.۷ لیتر‏۱۳۹۸قیمت بازار۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوگانه سوز‏، ۱.۷ لیتر ‏۱۳۹۹قیمت بازار۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت آمیکو

دو کابین آسنا‏، اتوماتیک۱۴۰۰قیمت بازار۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دو کابین آسنا‏، دنده‌ای۱۴۰۱قیمت بازار۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دو کابین آسنا‏، دنده ای۱۴۰۰قیمت بازار۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دو کابین آسنا‏، دنده ای۱۴۰۱قیمت بازار۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت ب ام و

سری ۱ هاچ بک‏، ۱۲۰i۲۰۱۸قیمت بازار۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۱ هاچ بک‏، ۱۲۰iPremium۲۰۱۸قیمت بازار۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۱ هاچ بک‏، ۱۲۵i dynamic۲۰۱۸قیمت بازار۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۲ اکتیوتورر‏، ۲۱۸i executive۲۰۱۸قیمت نمایندگی۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۲ اکتیوتورر‏، ۲۱۸i۲۰۱۸قیمت بازار۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۳ سدان‏، ۳۲۰i Legend۲۰۱۸قیمت بازار۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۳ سدان‏، ۳۳۰iPerformance۲۰۱۸قیمت نمایندگی۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۳ سدان‏، ۳۳۰i Performance۲۰۱۸قیمت بازار۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰i۲۰۱۸قیمت بازار۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰iBusiness sport plus۲۰۱۸قیمت نمایندگی۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰i Progressive sport۲۰۱۸قیمت بازار۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰iBusiness sport plus۲۰۱۸قیمت نمایندگی۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰iProgressive۲۰۱۸قیمت بازار۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰iBusiness sport plus۲۰۱۸قیمت بازار۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۷‏، ۷۳۰li individual vip۲۰۱۸قیمت بازار۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۷‏، ۷۳۰li Individual۲۰۱۸قیمت بازار۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۷‏، ۷۳۰li Legacy sport lounge۲۰۱۷قیمت بازار۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۷‏، ۷۳۰li individual vip۲۰۱۷قیمت بازار۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X1‏، ۲۵ Epic۲۰۱۷قیمت بازار۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X4‏، ۲۸ exclusive۲۰۱۷قیمت بازار۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X4‏، ۲۸ Dynamic۲۰۱۷قیمت بازار۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت بایک

سابرینا هاچ بک (مونتاژ)‏۱۳۹۸قیمت بازار۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت برلیانس

کراس‏، ۱.۶۵ لیتر۱۳۹۸قیمت بازار۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کراس‏، ۱.۶۵ لیتر۱۳۹۹قیمت بازار۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H230‏، اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H230‏، دنده ای۱۳۹۹قیمت بازار۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H320‏، ۱.۶۵ اتوماتیک۱۴۰۰قیمت بازار۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H320‏، ۱.۶۵ اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H320‏، ۱.۶۵ دنده ای۱۳۹۹قیمت بازار۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H330‏، ۱.۶۵ اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H330‏، ۱.۶۵ اتوماتیک۱۴۰۰قیمت بازار۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H330‏، ۱.۶۵ دنده ای۱۳۹۹قیمت بازار۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H330‏، ۱.۶۵ دنده ای۱۴۰۰قیمت بازار۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت بسترن

B30‏، اتوماتیک۱۳۹۸قیمت بازار۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
B30‏، اتوماتیک۱۴۰۰قیمت بازار۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
B30‏، اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت بنز

کلاس E‏، E200 4 کلید با سیستم صوتی برمستر۲۰۱۷قیمت بازار۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس E‏، E200۲۰۱۷قیمت بازار۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس E‏، E200 2 کلید۲۰۱۷قیمت بازار۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس E‏، E200 1 کلید۲۰۱۷قیمت بازار۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس E‏، E200 بدون کلید۲۰۱۷قیمت بازار۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس E‏، E200 1کلید۲۰۱۸قیمت بازار۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت بورگوارد

BX5‏، آلتیمیت۲۰۱۸قیمت بازار۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
BX7‏، آلتیمیت۲۰۱۸قیمت بازار۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت بی وای دی

S6‏کارمانیا۱۳۹۸قیمت بازار۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت تارا

اتوماتیک‏۱۴۰۱قیمت کارخانه۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ تومان
اتوماتیک‏۱۴۰۰قیمت بازار۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتوماتیک‏۱۴۰۱قیمت بازار۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای‏۱۴۰۱قیمت بازار۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای‏۱۴۰۰قیمت بازار۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای‏۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت تویوتا

C-HR‏، تمام چرخ محرک Icon۲۰۱۸قیمت بازار۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C-HR‏، تمام چرخ محرک Style۲۰۱۸قیمت بازار۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C-HR‏، تمام چرخ محرک Lounge۲۰۱۸قیمت بازار۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C-HR هیبرید‏ Style۲۰۱۸قیمت بازار۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C-HR هیبرید ‏Lounge۲۰۱۸قیمت بازار۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C-HR هیبرید‏  Icon۲۰۱۸قیمت بازار۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریوس‏، تیپ C۲۰۱۸قیمت بازار۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راوفور‏، دو دیفرانسیل امارات۲۰۱۸قیمت بازار۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راوفور‏، دو دیفرانسیل عمان۲۰۱۸قیمت بازار۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راوفور‏، دو دیفرانسیل الفطیم۲۰۱۸قیمت بازار۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت تیبا

هاچ بک‏، EX۱۴۰۰قیمت بازار۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هاچ بک‏، EX۱۳۹۹قیمت بازار۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هاچ بک‏، EX۱۴۰۱قیمت بازار۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هاچ بک‏، EX۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هاچ بک‏، پلاس۱۴۰۰قیمت بازار۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هاچ بک‏، پلاس۱۳۹۹قیمت بازار۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صندوق دار‏، SX بنزینی۱۳۹۹قیمت بازار۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صندوق دار‏، SX بنزینی۱۴۰۱قیمت بازار۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صندوق دار‏، SX بنزینی۱۴۰۰قیمت بازار۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صندوق دار‏، SX بنزینی۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
صندوق دار‏، پلاس۱۳۹۹قیمت بازار۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت جک

جی ۴‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جی ۴‏۱۴۰۰قیمت بازار۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جی ۴‏۱۳۹۹قیمت بازار۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جی ۴‏۱۴۰۱قیمت بازار قیمت بازار۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S3‏، اتوماتیک۱۴۰۱قیمت نمایندگی۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S3‏، اتوماتیک۱۴۰۱قیمت بازار۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S3‏، اتوماتیک۱۴۰۰قیمت بازار۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S3‏، اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۱.۵ لیتر اتوماتیک۱۴۰۱قیمت نمایندگی۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۱.۵ لیتر اتوماتیک۱۴۰۰قیمت بازار۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۱.۵ لیتر اتوماتیک۱۴۰۱قیمت بازار۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۲.۰ لیتر اتوماتیک۱۴۰۰قیمت بازار۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۲.۰ لیتر اتوماتیک۱۳۹۹قیمت بازار۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت جِی ام سی (JMC)

S350‏۱۳۹۹قیمت بازار۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت جیلی

GC6‏، اکسلنت۱۳۹۸قیمت بازار۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت چانگان

CS 35 (مونتاژ)‏۱۳۹۸قیمت بازار۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت چری

آریزو ۵T‏، IE۱۴۰۱قیمت نمایندگی۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۵T‏، IE۱۴۰۰قیمت بازار۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۵T‏، IE۱۴۰۱قیمت بازار۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۵T‏، TE۱۴۰۰قیمت بازار۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۵T‏، TE۱۳۹۹قیمت بازار۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۶‏، اکسلنت۱۴۰۱قیمت بازار۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۶‏، اکسلنت۱۴۰۰قیمت بازار۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۶‏، اکسلنت۱۳۹۹قیمت بازار۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۵‏، IE۱۳۹۹قیمت بازار۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۵‏، IE۱۴۰۰قیمت بازار۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷‏، IE۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۱۰۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷‏، IE۱۴۰۱قیمت بازار۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷‏، IE۱۴۰۰قیمت بازار۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷‏، IE۱۳۹۹قیمت بازار۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت دانگ فنگ

H30 کراس‏ رینگ فولادی۱۳۹۸قیمت بازار۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H30 کراس‏  رینگ آلومینیومی۱۳۹۸قیمت بازار۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت دایون

Y5‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Y5‏۱۴۰۱قیمت بازار۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Y5 پلاس‏۱۴۰۱قیمت بازار۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت دنا

معمولی۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ تومان
معمولی۱۳۹۹قیمت بازار۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
معمولی۱۴۰۰قیمت بازار۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
معمولی‏۱۳۹۹قیمت بازار۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
معمولی۱۴۰۱قیمت بازار۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۵ دنده توربو۱۴۰۱قیمت کارخانه۳۴۶,۰۲۳,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۵ دنده توربو۱۴۰۰قیمت بازار۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۵ دنده توربو۱۴۰۰قیمت بازار۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۵ دنده توربو۱۳۹۹قیمت بازار۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۶ دنده توربو۱۴۰۱قیمت کارخانه۳۶۰,۷۶۴,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۶ دنده توربو۱۴۰۱قیمت بازار۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، اتوماتیک توربو۱۴۰۱قیمت کارخانه۳۹۸,۳۹۷,۰۰۰ تومان
پلاس‏، اتوماتیک توربو۱۴۰۰قیمت بازار۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، اتوماتیک توربو۱۳۹۹قیمت بازار۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، دنده ای ساده۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ تومان
پلاس‏، دنده ای ساده۱۴۰۰قیمت بازار۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، دنده ای ساده۱۴۰۱قیمت بازار۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، دنده ای ساده۱۳۹۹قیمت بازار۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت خودرو دی اس

۳‏۲۰۱۸قیمت بازار۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶۲۰۱۸قیمت بازار۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷۲۰۱۸قیمت بازار۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت دیگنیتی

پرایم‏۱۴۰۰قیمت بازار۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏۱۴۰۱۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم۱۴۰۱قیمت نمایندگی۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت رانا

پلاس‏۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۱۵,۰۶۶,۰۰۰ تومان
پلاس‏۱۴۰۱قیمت بازار۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس۱۴۰۰قیمت بازار۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس۱۳۹۹قیمت بازار۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس پانوراما‏۱۴۰۰قیمت بازار۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس پانوراما‏۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۲۸,۵۷۸,۰۰۰ تومان
پلاس پانوراما‏۱۴۰۱قیمت بازار۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت راین

R3‏۱۴۰۱قیمت کارخانه۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت رنو

کپچر‏۲۰۱۷قیمت بازار۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
داستر‏، SE دو دیفرانسیل۲۰۱۸قیمت بازار۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کولیوس‏۲۰۱۸قیمت بازار۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس تندر‏۱۳۹۸قیمت بازار۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساندرو‏، اتوماتیک۱۳۹۸قیمت بازار۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساندرو استپ وی‏، اتوماتیک۱۳۹۸قیمت بازار۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساندرو استپ وی‏، دنده ای۱۳۹۸قیمت بازار۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تالیسمان‏، E3۲۰۱۸قیمت بازار۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تندر ۹۰‏، E2۱۳۹۸قیمت بازار۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تندر ۹۰‏، پلاس دنده ای۱۳۹۸قیمت بازار۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت ریسپکت

پرایم‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت ریگان

کوپا‏، فلگشیپ۱۴۰۱قیمت بازار۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت زامیاد

کارون‏۱۴۰۱قیمت کارخانه۴۲۰,۱۳۵,۰۰۰ تومان
پادرا پلاس‏، بنزینی۱۴۰۱قیمت کارخانه۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پادرا پلاس‏، بنزینی۱۴۰۰قیمت بازار۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پادرا پلاس‏، بنزینی۱۴۰۱قیمت بازار۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پادرا پلاس‏، دوگانه سوز۱۴۰۱قیمت کارخانه۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وانت نیسان‏، بنزین۱۴۰۱قیمت کارخانه۳۳۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
وانت نیسان‏، دوگانه سوز۱۴۰۱قیمت کارخانه۳۷۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان
وانت نیسان‏، دوگانه سوز۱۴۰۱قیمت بازار۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وانت نیسان‏، دیزل۱۴۰۱قیمت بازار۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ریچ‏۱۴۰۱قیمت بازار۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت زوتی

آریو‏، ۱.۶ لیتر اتوماتیک۱۳۹۸قیمت بازار۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت سانگ یانگ

رکستون‏، G4۲۰۱۸قیمت بازار۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رکستون (مونتاژ)‏، G4۱۴۰۱قیمت بازار۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رکستون (مونتاژ)‏، G4۱۳۹۹قیمت بازار۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رکستون (مونتاژ)‏، امپرور۱۴۰۰قیمت بازار۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی‏، آرمور۱۴۰۱قیمت بازار۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، اسپشیال (توربو)۱۴۰۱قیمت بازار۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، اسپشیال (توربو)۱۴۰۰قیمت بازار۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، آرمور۱۳۹۹قیمت بازار۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، سولار۱۴۰۰قیمت بازار۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، سولار۱۳۹۹قیمت بازار۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، فایتر (توربو)۱۴۰۰قیمت بازار۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت ساینا

EX دنده ای‏| با رینگ فولادی۱۳۹۹قیمت بازار۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
EX دنده ای‏۱۴۰۱قیمت بازار۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
EX دنده ای‏۱۴۰۰قیمت بازار۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس دنده ای‏۱۴۰۱قیمت بازار۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس دنده ای‏۱۴۰۰قیمت بازار۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S دنده ای‏۱۳۹۹قیمت بازار۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S دنده ای‏۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ تومان
S دنده ای‏۱۴۰۰قیمت بازار۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ تومان
S دنده ای‏۱۴۰۱قیمت بازار۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت سمند

LX‏، EF7۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۵۸,۲۸۸,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7۱۴۰۱قیمت بازار۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7۱۴۰۰قیمت بازار۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7۱۳۹۹قیمت بازار۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۶۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱قیمت بازار۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 دوگانه سوز تاکسی۱۴۰۰قیمت بازار۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 دوگانه سوز۱۴۰۰قیمت بازار۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 دوگانه سوز۱۳۹۹قیمت بازار۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، XU7۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۶۰,۷۱۵,۰۰۰ تومان
LX‏، XU7۱۴۰۱قیمت بازار۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، XU7 تاکسی۱۴۰۰قیمت بازار۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، XU7۱۴۰۰قیمت بازار۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، XU7۱۳۹۹قیمت بازار۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سورن‏، پلاس۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۶۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان
سورن‏، پلاس۱۴۰۰قیمت بازار۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سورن‏، پلاس۱۴۰۱قیمت بازار۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت سوزوکی

گراند ویتارا (مونتاژ)‏، ۲.۴ لیتر اتوماتیک۱۳۹۸قیمت بازار۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت سوئیست

DX 3‏۱۴۰۰قیمت بازار۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت سیتروئن

C3 (مونتاژ)‏۱۳۹۸قیمت بازار۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت شاهین

G‏۱۴۰۱قیمت کارخانه۳۴۴,۷۴۷,۰۰۰ تومان
G‏۱۴۰۱قیمت بازار۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
G‏۱۴۰۰قیمت بازار۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت فردا

۵۱۱‏۱۴۰۰قیمت بازار۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانز
SX5‏۱۴۰۰قیمت بازار۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانز
SX5‏۱۴۰۱قیمت بازار۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SX5‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T5‏۱۴۰۱قیمت بازار۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T5‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت فوتون

ساوانا (مونتاژ)‏۱۳۹۹قیمت بازار۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۰ لیتر۱۴۰۱قیمت بازار۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۰ لیتر۱۴۰۰قیمت بازار۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۰ لیتر۱۳۹۹قیمت بازار۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۴ لیتر۱۳۹۸قیمت بازار۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۸ لیتر۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۸ لیتر۱۴۰۱قیمت بازار۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۸ لیتر۱۴۰۰قیمت بازار۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۸ لیتر۱۳۹۹قیمت بازار۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت فولکس

گلف‏، GTI۲۰۱۸قیمت بازار۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پاسات‏۲۰۱۸قیمت بازار۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگوان‏۲۰۱۸قیمت بازار۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت فونیکس

آریزو ۶ پرو‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۶ پرو‏۱۴۰۱قیمت بازار۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷ پرو‏، اکسلنت۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۲۵۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷ پرو‏، اکسلنت۱۴۰۱قیمت بازار۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۸‏، کلاسیک۱۴۰۰قیمت نمایندگی۱,۴۹۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۸ پرو‏، پرمیوم۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۷۹۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۸ پرو‏، پرمیوم۱۴۰۱قیمت بازار۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۸ پرو‏، پرمیوم۱۴۰۱قیمت بازار۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت فیدلیتی

پرایم‏، پنج نفره۱۴۰۰قیمت بازار۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏، پنج نفره۱۴۰۱قیمت بازار۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏، پنج نفره۱۴۰۱قیمت نمایندگی۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏، هفت نفره۱۴۰۱قیمت بازار۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏، هفت نفره۱۴۰۰قیمت بازار۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏، هفت نفره۱۴۰۱قیمت نمایندگی۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت کاپرا

۲‏، دو دیفرانسیل۱۴۰۱قیمت نمایندگی۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲‏، دو دیفرانسیل۱۴۰۰قیمت بازار۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲‏، دو دیفرانسیل۱۳۹۹قیمت بازار۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲‏، دو دیفرانسیل۱۴۰۱قیمت بازار۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت کارا

تک کابین‏، ۲ لیتر۱۴۰۱قیمت کارخانه۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تک کابین‏، ۲ لیتر۱۴۰۱قیمت بازار۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تک کابین‏، ۲ لیتر۱۴۰۰قیمت بازار۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تک کابین‏، ۲ لیتر۱۳۹۹قیمت بازار۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت کوییک

اتوماتیک پلاس‏۱۳۹۹قیمت بازار۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتوماتیک پلاس‏۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۷۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان
اتوماتیک پلاس‏۱۴۰۰قیمت بازار۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتوماتیک پلاس‏۱۴۰۱قیمت بازار۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای‏۱۳۹۹قیمت بازار۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای‏۱۴۰۰قیمت بازار۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ تومان
دنده ای۱۴۰۱قیمت بازار۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای R‏۱۳۹۹قیمت بازار۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای R‏۱۴۰۰قیمت بازار۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای R‏۱۴۰۱قیمت بازار۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰ تومان
دنده ای R‏۱۴۰۱قیمت بازار۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
R پلاس‏، اتوماتیک۱۴۰۱قیمت کارخانه۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ تومان
دنده ای S‏۱۴۰۱قیمت کارخانه۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ تومان
دنده ای S‏۱۴۰۰قیمت بازار۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای S‏۱۴۰۱قیمت بازار۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت کی ام سی

J7‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
K7‏۱۴۰۰قیمت بازار۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
K7‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
K7‏۱۴۰۱قیمت بازار۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T8‏۱۳۹۹قیمت بازار۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T8‏۱۴۰۰قیمت بازار۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T8‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T8‏۱۴۰۱قیمت بازار۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت کیا

سراتو‏، ۲.۰ لیتر اتوماتیک۲۰۱۸قیمت بازار۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سراتو (مونتاژ)‏، ۲.۰ لیتر آپشنال۱۳۹۸قیمت بازار۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اپتیما‏، ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷قیمت بازار۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اپتیما‏، ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷قیمت بازار۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اپتیما هیبرید‏۲۰۱۸قیمت بازار۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سورنتو‏، ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷قیمت بازار۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سورنتو‏، ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸قیمت بازار۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپورتیج‏، ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷قیمت بازار۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپورتیج‏، ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸قیمت بازار۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت گریت وال

وینگل ۵ دو کابین‏، تک دیفرانسیل۱۳۹۷قیمت بازار۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت لاماری

ایما‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ایما‏۱۴۰۱قیمت بازار۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت لکسس

NX‏، ۲۰۰ توربو fsport۲۰۱۷قیمت بازار۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NX هیبرید‏، ۳۰۰h۲۰۱۷قیمت بازار۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NX هیبرید‏، ۳۰۰h fsport۲۰۱۷قیمت بازار۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RX‏، ۲۰۰ توربو fsport۲۰۱۸قیمت بازار۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RX‏، ۲۰۰ توربو fsport۲۰۱۸قیمت بازار۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RX‏، ۲۰۰ توربو fsport۲۰۱۸قیمت بازار۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت لوکسژن

U6‏۱۴۰۰قیمت بازار۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت لیفان

X60‏، اتوماتیک۱۳۹۷قیمت بازار۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X70‏۱۴۰۱قیمت نمایندگی۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X70‏۱۴۰۱قیمت بازار۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X70‏۱۴۰۱قیمت بازار۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت مزدا

۳ جدید صندوق دار (مونتاژ)‏، ۲.۰ لیتر تیپ ۴۱۳۹۸قیمت بازار۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت مکث موتور

کلوت‏، اتوماتیک۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلوت‏، دنده‌ای۱۴۰۰قیمت بازار۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلوت‏، دنده‌ای۱۴۰۱قیمت بازار۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت میتسوبیشی

ASX‏، تیپ ۴۲۰۱۸قیمت بازار۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لنسر‏، ۱.۸ لیتر اتوماتیک۲۰۱۸قیمت بازار۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
میراژ‏۲۰۱۸قیمت بازار۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اوتلندر‏، تیپ ۵۲۰۱۸قیمت بازار۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اوتلندر PHEV‏۲۰۱۸قیمت بازار۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت نیسان

جوک‏، اسپرت۲۰۱۷قیمت بازار۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جوک‏، اسکای پک۲۰۱۷قیمت بازار۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جوک‏، پلاتینیوم۲۰۱۷قیمت بازار۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ایکس تریل‏۲۰۱۸قیمت بازار۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت ولوو

XC90‏، اینسکریپشن۲۰۱۷قیمت بازار۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت هاوال

H2‏۱۳۹۸قیمت بازار۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت هایما

S5‏، ۶ سرعته اتوماتیکقیمت بازار۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۶ سرعته اتوماتیکقیمت نمایندگی۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ تومان
S5‏، ۶ سرعته اتوماتیکقیمت بازار۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، گیربکس CVTقیمت بازار۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، گیربکس CVTقیمت بازار۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربوقیمت بازار۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربوقیمت بازار۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربوقیمت بازار۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربو پلاسقیمت بازار۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربو پلاسقیمت نمایندگی۸۴۳,۱۶۷,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربو پلاسقیمت بازار۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت هن تنگ

X5 (مونتاژ)‏۱۳۹۹قیمت بازار۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X7 (مونتاژ)‏۱۳۹۹قیمت بازار۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت هیوندای

اکسنت (مونتاژ)‏۱۳۹۷قیمت بازار۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آزرا (گرنجور)‏، ۴ سیلندر۲۰۱۹قیمت بازار۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آزرا (گرنجور)‏، ۴ سیلندر۲۰۱۸قیمت بازار۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
النترا‏، ۲.۰ لیتر۲۰۱۸قیمت بازار۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
النترا (مونتاژ)‏۱۳۹۷قیمت بازار۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
i20 (مونتاژ)‏۱۳۹۷قیمت بازار۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سانتافه (ix45)‏، ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۷قیمت بازار۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سانتافه (ix45)‏، ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۷قیمت بازار۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سانتافه (ix45)‏، ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸قیمت بازار۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سوناتا‏، چهار سیلندر اتوماتیک۲۰۱۷قیمت بازار۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سوناتا هیبرید‏، تیپ ۲ (GLS)۲۰۱۸قیمت بازار۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سوناتا هیبرید‏، تیپ ۳ (GLS Plus)۲۰۱۸قیمت بازار۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
توسان (ix35)‏، ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل۲۰۱۸قیمت بازار۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
توسان (ix35)‏، ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل۲۰۱۷قیمت بازار۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
توسان (ix35)‏، ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل۲۰۱۷قیمت بازار۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سوناتا هیبرید‏، تیپ ۱ (GL)۲۰۱۸قیمت بازار۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت یوآز

پاتریوت‏، اتوماتیک۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پاتریوت‏، اتوماتیک۱۴۰۱قیمت بازار۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پاتریوت‏، دنده ای۱۴۰۱قیمت بازار۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پاتریوت‏، دنده ای۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیکاپ‏، اتوماتیک۱۴۰۱قیمت نمایندگی۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیکاپ‏، اتوماتیک۱۴۰۰قیمت بازار۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیکاپ‏، دنده ای۱۴۰۰قیمت بازار۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

امتیاز 4.20

گروه نویسندگان

تحریریه مجله ماشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×