جمعه , ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
» قیمت » قیمت روز خودرو
machinemagazine 2

قیمت روز خودرو

۱۴۰۱-۰۷-۲۱

قیمت پژو

۲۰۰۸ ۱۳۹۸ قیمت بازار ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰۸ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۵ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ SD ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶ SD ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ MC اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ MC اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ پانوراما اتوماتیک ۱۴۰۰ قیمت بازار ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ پانوراما اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ رینگ فولادی اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ رینگ آلومینیومی اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ رینگ فولادی اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت بازار ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای فرمان  برقی ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای فرمان  برقی ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ رینگ فولادی دنده‌ای ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ رینگ فولادی دنده‌ای ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۰۹,۳۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰۷ دنده‌ای ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ SD اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷ SD دنده‌ای ۱۳۹۹ قیمت بازار ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵‏، GLX بنزینی ۱۳۹۹ قیمت بازار ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵‏، GLX دوگانه سوز ۱۳۹۹ قیمت کارخانه ۱۵۰,۵۴۳,۰۰۰ تومان
۴۰۵‏، GLX دوگانه سوز ۱۴۰۱ قیمت بازار ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵‏، GLX دوگانه سوز ۱۴۰۰ قیمت کارخانه ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵ SLX ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵ SLX ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۸ GT لاین ۲۰۱۷ قیمت بازار ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، ELX-TU5 ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۱۱,۵۴۸,۰۰۰ تومان
پارس‏، ELX-TU5 ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، ELX-XU7P ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ تومان
پارس‏ LX ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ تومان
پارس‏ LX ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏ LX ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏ LX ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، XU7 ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، XU7 ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، XU7 ۱۳۹۹ قیمت بازار ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، XU7P ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان
پارس‏، XU7P ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏ اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏ دوگانه سوز ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ تومان
پارس‏ دوگانه سوز ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس‏ دوگانه سوز ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت پراید

SE 111 ۱۳۹۹ قیمت بازار ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SE 131 ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SE 151 ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SE 151 ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SE 151 ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SE 151 ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت اس دبلیو ام

G01‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
G01‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
G01F‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
G01F‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت ام وی ام

۳۱۵هاچ بک‏ پلاس ۱۳۹۹ قیمت بازار ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱۵هاچ بک‏ پلاس ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، اتوماتیک اسپرت اکسلنت ۱۴۰۰ قیمت بازار ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، اتوماتیک اسپرت اکسلنت ۱۳۹۹ قیمت بازار ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۵۸۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۰ قیمت بازار ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، دنده ای اسپرت اکسلنت ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، دنده ای اسپرت اکسلنت ۱۳۹۹ قیمت بازار ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22‏، دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان
X22‏، دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۰ قیمت بازار ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22 PRO‏، IE ۱۴۰۱ قیمت بازار ۶۴۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
X22 PRO‏، IE ۱۴۰۱ قیمت بازار ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X22 PRO‏، اکسلنت ۱۴۰۰ قیمت بازار ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، ۵ سرعته اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۷۲۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، ۵ سرعته اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت بازار ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، ۵ سرعته اتوماتیک ۱۴۰۰ قیمت بازار ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، ۵ سرعته اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، گیربکس CVT ۱۴۰۰ قیمت بازار ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X33 S‏، گیربکس CVT ۱۳۹۹ قیمت بازار ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
x55‏، اکسلنت ۱۳۹۹ قیمت بازار ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
x55‏، اکسلنت ۱۴۰۰ قیمت بازار ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
x55‏، اکسلنت اسپرت ۱۳۹۹ قیمت بازار ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
x55‏، اکسلنت اسپرت ۱۴۰۰ قیمت بازار ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X55 PRO‏، اکسلنت ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۹۳۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
X55 PRO‏، اکسلنت ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X55 PRO‏، اکسلنت اسپرت ۱۴۰۱ قیمت بازار ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X55 PRO‏، اکسلنت اسپرت ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت اینرودز

C35‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C35‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت آریسان

دوگانه سوز‏، ۱.۷ لیتر‏ ۱۳۹۸ قیمت بازار ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوگانه سوز‏، ۱.۷ لیتر ‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت آمیکو

دو کابین آسنا‏، اتوماتیک ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دو کابین آسنا‏، دنده‌ای ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دو کابین آسنا‏، دنده ای ۱۴۰۰ قیمت بازار ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دو کابین آسنا‏، دنده ای ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت ب ام و

سری ۱ هاچ بک‏، ۱۲۰i ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۱ هاچ بک‏، ۱۲۰iPremium ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۱ هاچ بک‏، ۱۲۵i dynamic ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۲ اکتیوتورر‏، ۲۱۸i executive ۲۰۱۸ قیمت نمایندگی ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۲ اکتیوتورر‏، ۲۱۸i ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۳ سدان‏، ۳۲۰i Legend ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۳ سدان‏، ۳۳۰iPerformance ۲۰۱۸ قیمت نمایندگی ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۳ سدان‏، ۳۳۰i Performance ۲۰۱۸ قیمت بازار ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰i ۲۰۱۸ قیمت بازار ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰iBusiness sport plus ۲۰۱۸ قیمت نمایندگی ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰i Progressive sport ۲۰۱۸ قیمت بازار ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰iBusiness sport plus ۲۰۱۸ قیمت نمایندگی ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰iProgressive ۲۰۱۸ قیمت بازار ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۵ سدان‏، ۵۳۰iBusiness sport plus ۲۰۱۸ قیمت بازار ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۷‏، ۷۳۰li individual vip ۲۰۱۸ قیمت بازار ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۷‏، ۷۳۰li Individual ۲۰۱۸ قیمت بازار ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۷‏، ۷۳۰li Legacy sport lounge ۲۰۱۷ قیمت بازار ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سری ۷‏، ۷۳۰li individual vip ۲۰۱۷ قیمت بازار ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X1‏، ۲۵ Epic ۲۰۱۷ قیمت بازار ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X4‏، ۲۸ exclusive ۲۰۱۷ قیمت بازار ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X4‏، ۲۸ Dynamic ۲۰۱۷ قیمت بازار ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت بایک

سابرینا هاچ بک (مونتاژ)‏ ۱۳۹۸ قیمت بازار ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت برلیانس

کراس‏، ۱.۶۵ لیتر ۱۳۹۸ قیمت بازار ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کراس‏، ۱.۶۵ لیتر ۱۳۹۹ قیمت بازار ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H230‏، اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H230‏، دنده ای ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H320‏، ۱.۶۵ اتوماتیک ۱۴۰۰ قیمت بازار ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H320‏، ۱.۶۵ اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H320‏، ۱.۶۵ دنده ای ۱۳۹۹ قیمت بازار ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H330‏، ۱.۶۵ اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H330‏، ۱.۶۵ اتوماتیک ۱۴۰۰ قیمت بازار ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H330‏، ۱.۶۵ دنده ای ۱۳۹۹ قیمت بازار ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H330‏، ۱.۶۵ دنده ای ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت بسترن

B30‏، اتوماتیک ۱۳۹۸ قیمت بازار ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
B30‏، اتوماتیک ۱۴۰۰ قیمت بازار ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
B30‏، اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت بنز

کلاس E‏، E200 4 کلید با سیستم صوتی برمستر ۲۰۱۷ قیمت بازار ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس E‏، E200 ۲۰۱۷ قیمت بازار ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس E‏، E200 2 کلید ۲۰۱۷ قیمت بازار ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس E‏، E200 1 کلید ۲۰۱۷ قیمت بازار ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس E‏، E200 بدون کلید ۲۰۱۷ قیمت بازار ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس E‏، E200 1کلید ۲۰۱۸ قیمت بازار ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت بورگوارد

BX5‏، آلتیمیت ۲۰۱۸ قیمت بازار ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
BX7‏، آلتیمیت ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت بی وای دی

S6‏کارمانیا ۱۳۹۸ قیمت بازار ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت تارا

اتوماتیک‏ ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ تومان
اتوماتیک‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتوماتیک‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای‏ ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت تویوتا

C-HR‏، تمام چرخ محرک Icon ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C-HR‏، تمام چرخ محرک Style ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C-HR‏، تمام چرخ محرک Lounge ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C-HR هیبرید‏ Style ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C-HR هیبرید ‏Lounge ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
C-HR هیبرید‏  Icon ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریوس‏، تیپ C ۲۰۱۸ قیمت بازار ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راوفور‏، دو دیفرانسیل امارات ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راوفور‏، دو دیفرانسیل عمان ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راوفور‏، دو دیفرانسیل الفطیم ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت تیبا

هاچ بک‏، EX ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هاچ بک‏، EX ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هاچ بک‏، EX ۱۴۰۱ قیمت بازار ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هاچ بک‏، EX ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هاچ بک‏، پلاس ۱۴۰۰ قیمت بازار ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هاچ بک‏، پلاس ۱۳۹۹ قیمت بازار ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صندوق دار‏، SX بنزینی ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صندوق دار‏، SX بنزینی ۱۴۰۱ قیمت بازار ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صندوق دار‏، SX بنزینی ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صندوق دار‏، SX بنزینی ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
صندوق دار‏، پلاس ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت جک

جی ۴‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جی ۴‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جی ۴‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جی ۴‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار قیمت بازار ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S3‏، اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S3‏، اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت بازار ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S3‏، اتوماتیک ۱۴۰۰ قیمت بازار ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S3‏، اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۱.۵ لیتر اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۱.۵ لیتر اتوماتیک ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۱.۵ لیتر اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۱۴۰۰ قیمت بازار ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۱۳۹۹ قیمت بازار ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت جِی ام سی (JMC)

S350‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت جیلی

GC6‏، اکسلنت ۱۳۹۸ قیمت بازار ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت چانگان

CS 35 (مونتاژ)‏ ۱۳۹۸ قیمت بازار ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت چری

آریزو ۵T‏، IE ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۵T‏، IE ۱۴۰۰ قیمت بازار ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۵T‏، IE ۱۴۰۱ قیمت بازار ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۵T‏، TE ۱۴۰۰ قیمت بازار ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۵T‏، TE ۱۳۹۹ قیمت بازار ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۶‏، اکسلنت ۱۴۰۱ قیمت بازار ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۶‏، اکسلنت ۱۴۰۰ قیمت بازار ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۶‏، اکسلنت ۱۳۹۹ قیمت بازار ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۵‏، IE ۱۳۹۹ قیمت بازار ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۵‏، IE ۱۴۰۰ قیمت بازار ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷‏، IE ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۱۰۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷‏، IE ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷‏، IE ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷‏، IE ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت دانگ فنگ

H30 کراس‏ رینگ فولادی ۱۳۹۸ قیمت بازار ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
H30 کراس‏  رینگ آلومینیومی ۱۳۹۸ قیمت بازار ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت دایون

Y5‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Y5‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Y5 پلاس‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت دنا

معمولی ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ تومان
معمولی ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
معمولی ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
معمولی‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
معمولی ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۳۴۶,۰۲۳,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۵ دنده توربو ۱۳۹۹ قیمت بازار ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۶ دنده توربو ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۳۶۰,۷۶۴,۰۰۰ تومان
پلاس‏، ۶ دنده توربو ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، اتوماتیک توربو ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۳۹۸,۳۹۷,۰۰۰ تومان
پلاس‏، اتوماتیک توربو ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، اتوماتیک توربو ۱۳۹۹ قیمت بازار ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، دنده ای ساده ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ تومان
پلاس‏، دنده ای ساده ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، دنده ای ساده ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس‏، دنده ای ساده ۱۳۹۹ قیمت بازار ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت خودرو دی اس

۳‏ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت دیگنیتی

پرایم‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏ ۱۴۰۱ ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت رانا

پلاس‏ ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۱۵,۰۶۶,۰۰۰ تومان
پلاس‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس ۱۴۰۰ قیمت بازار ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس ۱۳۹۹ قیمت بازار ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس پانوراما‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس پانوراما‏ ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۲۸,۵۷۸,۰۰۰ تومان
پلاس پانوراما‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت راین

R3‏ ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت رنو

کپچر‏ ۲۰۱۷ قیمت بازار ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
داستر‏، SE دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ قیمت بازار ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کولیوس‏ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارس تندر‏ ۱۳۹۸ قیمت بازار ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساندرو‏، اتوماتیک ۱۳۹۸ قیمت بازار ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساندرو استپ وی‏، اتوماتیک ۱۳۹۸ قیمت بازار ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساندرو استپ وی‏، دنده ای ۱۳۹۸ قیمت بازار ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تالیسمان‏، E3 ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تندر ۹۰‏، E2 ۱۳۹۸ قیمت بازار ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تندر ۹۰‏، پلاس دنده ای ۱۳۹۸ قیمت بازار ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت ریسپکت

پرایم‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت ریگان

کوپا‏، فلگشیپ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت زامیاد

کارون‏ ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۴۲۰,۱۳۵,۰۰۰ تومان
پادرا پلاس‏، بنزینی ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پادرا پلاس‏، بنزینی ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پادرا پلاس‏، بنزینی ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پادرا پلاس‏، دوگانه سوز ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وانت نیسان‏، بنزین ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۳۳۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
وانت نیسان‏، دوگانه سوز ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۳۷۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان
وانت نیسان‏، دوگانه سوز ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وانت نیسان‏، دیزل ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ریچ‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت زوتی

آریو‏، ۱.۶ لیتر اتوماتیک ۱۳۹۸ قیمت بازار ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت سانگ یانگ

رکستون‏، G4 ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رکستون (مونتاژ)‏، G4 ۱۴۰۱ قیمت بازار ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رکستون (مونتاژ)‏، G4 ۱۳۹۹ قیمت بازار ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رکستون (مونتاژ)‏، امپرور ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی‏، آرمور ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، اسپشیال (توربو) ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، اسپشیال (توربو) ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، آرمور ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، سولار ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، سولار ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیوولی (مونتاژ)‏، فایتر (توربو) ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت ساینا

EX دنده ای‏| با رینگ فولادی ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
EX دنده ای‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
EX دنده ای‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس دنده ای‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس دنده ای‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S دنده ای‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S دنده ای‏ ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ تومان
S دنده ای‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ تومان
S دنده ای‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت سمند

LX‏، EF7 ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۵۸,۲۸۸,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 دوگانه سوز ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۶۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 دوگانه سوز ۱۴۰۱ قیمت بازار ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 دوگانه سوز تاکسی ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 دوگانه سوز ۱۴۰۰ قیمت بازار ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، EF7 دوگانه سوز ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، XU7 ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۶۰,۷۱۵,۰۰۰ تومان
LX‏، XU7 ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، XU7 تاکسی ۱۴۰۰ قیمت بازار ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، XU7 ۱۴۰۰ قیمت بازار ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LX‏، XU7 ۱۳۹۹ قیمت بازار ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سورن‏، پلاس ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۶۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان
سورن‏، پلاس ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سورن‏، پلاس ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت سوزوکی

گراند ویتارا (مونتاژ)‏، ۲.۴ لیتر اتوماتیک ۱۳۹۸ قیمت بازار ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت سوئیست

DX 3‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت سیتروئن

C3 (مونتاژ)‏ ۱۳۹۸ قیمت بازار ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت شاهین

G‏ ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۳۴۴,۷۴۷,۰۰۰ تومان
G‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
G‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت فردا

۵۱۱‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانز
SX5‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانز
SX5‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SX5‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T5‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T5‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت فوتون

ساوانا (مونتاژ)‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۰ لیتر ۱۴۰۱ قیمت بازار ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۰ لیتر ۱۴۰۰ قیمت بازار ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۰ لیتر ۱۳۹۹ قیمت بازار ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۴ لیتر ۱۳۹۸ قیمت بازار ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۸ لیتر ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۸ لیتر ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۸ لیتر ۱۴۰۰ قیمت بازار ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تونلند‏، ۲.۸ لیتر ۱۳۹۹ قیمت بازار ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت فولکس

گلف‏، GTI ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پاسات‏ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگوان‏ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت فونیکس

آریزو ۶ پرو‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آریزو ۶ پرو‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷ پرو‏، اکسلنت ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۲۵۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۷ پرو‏، اکسلنت ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۸‏، کلاسیک ۱۴۰۰ قیمت نمایندگی ۱,۴۹۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۸ پرو‏، پرمیوم ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۷۹۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۸ پرو‏، پرمیوم ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیگو ۸ پرو‏، پرمیوم ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت فیدلیتی

پرایم‏، پنج نفره ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏، پنج نفره ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏، پنج نفره ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏، هفت نفره ۱۴۰۱ قیمت بازار ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏، هفت نفره ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرایم‏، هفت نفره ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت کاپرا

۲‏، دو دیفرانسیل ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲‏، دو دیفرانسیل ۱۴۰۰ قیمت بازار ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲‏، دو دیفرانسیل ۱۳۹۹ قیمت بازار ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲‏، دو دیفرانسیل ۱۴۰۱ قیمت بازار ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت کارا

تک کابین‏، ۲ لیتر ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تک کابین‏، ۲ لیتر ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تک کابین‏، ۲ لیتر ۱۴۰۰ قیمت بازار ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تک کابین‏، ۲ لیتر ۱۳۹۹ قیمت بازار ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت کوییک

اتوماتیک پلاس‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتوماتیک پلاس‏ ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۷۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان
اتوماتیک پلاس‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتوماتیک پلاس‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ تومان
دنده ای ۱۴۰۱ قیمت بازار ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای R‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای R‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای R‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰ تومان
دنده ای R‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
R پلاس‏، اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ تومان
دنده ای S‏ ۱۴۰۱ قیمت کارخانه ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ تومان
دنده ای S‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنده ای S‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت کی ام سی

J7‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
K7‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
K7‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
K7‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T8‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T8‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T8‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
T8‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت کیا

سراتو‏، ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ قیمت بازار ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سراتو (مونتاژ)‏، ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ قیمت بازار ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اپتیما‏، ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ قیمت بازار ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اپتیما‏، ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ قیمت بازار ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اپتیما هیبرید‏ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سورنتو‏، ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ قیمت بازار ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سورنتو‏، ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ قیمت بازار ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپورتیج‏، ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ قیمت بازار ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپورتیج‏، ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت گریت وال

وینگل ۵ دو کابین‏، تک دیفرانسیل ۱۳۹۷ قیمت بازار ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت لاماری

ایما‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ایما‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت لکسس

NX‏، ۲۰۰ توربو fsport ۲۰۱۷ قیمت بازار ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NX هیبرید‏، ۳۰۰h ۲۰۱۷ قیمت بازار ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NX هیبرید‏، ۳۰۰h fsport ۲۰۱۷ قیمت بازار ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RX‏، ۲۰۰ توربو fsport ۲۰۱۸ قیمت بازار ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RX‏، ۲۰۰ توربو fsport ۲۰۱۸ قیمت بازار ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RX‏، ۲۰۰ توربو fsport ۲۰۱۸ قیمت بازار ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت لوکسژن

U6‏ ۱۴۰۰ قیمت بازار ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت لیفان

X60‏، اتوماتیک ۱۳۹۷ قیمت بازار ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X70‏ ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X70‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X70‏ ۱۴۰۱ قیمت بازار ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت مزدا

۳ جدید صندوق دار (مونتاژ)‏، ۲.۰ لیتر تیپ ۴ ۱۳۹۸ قیمت بازار ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت مکث موتور

کلوت‏، اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلوت‏، دنده‌ای ۱۴۰۰ قیمت بازار ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلوت‏، دنده‌ای ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت میتسوبیشی

ASX‏، تیپ ۴ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لنسر‏، ۱.۸ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ قیمت بازار ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
میراژ‏ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اوتلندر‏، تیپ ۵ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اوتلندر PHEV‏ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت نیسان

جوک‏، اسپرت ۲۰۱۷ قیمت بازار ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جوک‏، اسکای پک ۲۰۱۷ قیمت بازار ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جوک‏، پلاتینیوم ۲۰۱۷ قیمت بازار ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ایکس تریل‏ ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت ولوو

XC90‏، اینسکریپشن ۲۰۱۷ قیمت بازار ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت هاوال

H2‏ ۱۳۹۸ قیمت بازار ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت هایما

S5‏، ۶ سرعته اتوماتیک قیمت بازار ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، ۶ سرعته اتوماتیک قیمت نمایندگی ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ تومان
S5‏، ۶ سرعته اتوماتیک قیمت بازار ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، گیربکس CVT قیمت بازار ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S5‏، گیربکس CVT قیمت بازار ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربو قیمت بازار ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربو قیمت بازار ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربو قیمت بازار ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربو پلاس قیمت بازار ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربو پلاس قیمت نمایندگی ۸۴۳,۱۶۷,۰۰۰ تومان
S7‏، ۱.۸ لیتر توربو پلاس قیمت بازار ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت هن تنگ

X5 (مونتاژ)‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
X7 (مونتاژ)‏ ۱۳۹۹ قیمت بازار ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت هیوندای

اکسنت (مونتاژ)‏ ۱۳۹۷ قیمت بازار ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آزرا (گرنجور)‏، ۴ سیلندر ۲۰۱۹ قیمت بازار ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آزرا (گرنجور)‏، ۴ سیلندر ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
النترا‏، ۲.۰ لیتر ۲۰۱۸ قیمت بازار ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
النترا (مونتاژ)‏ ۱۳۹۷ قیمت بازار ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
i20 (مونتاژ)‏ ۱۳۹۷ قیمت بازار ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سانتافه (ix45)‏، ۴ سیلندر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ قیمت بازار ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سانتافه (ix45)‏، ۴ سیلندر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ قیمت بازار ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سانتافه (ix45)‏، ۴ سیلندر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ قیمت بازار ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سوناتا‏، چهار سیلندر اتوماتیک ۲۰۱۷ قیمت بازار ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سوناتا هیبرید‏، تیپ ۲ (GLS) ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سوناتا هیبرید‏، تیپ ۳ (GLS Plus) ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
توسان (ix35)‏، ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
توسان (ix35)‏، ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ قیمت بازار ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
توسان (ix35)‏، ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ قیمت بازار ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سوناتا هیبرید‏، تیپ ۱ (GL) ۲۰۱۸ قیمت بازار ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت یوآز

پاتریوت‏، اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پاتریوت‏، اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پاتریوت‏، دنده ای ۱۴۰۱ قیمت بازار ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پاتریوت‏، دنده ای ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیکاپ‏، اتوماتیک ۱۴۰۱ قیمت نمایندگی ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیکاپ‏، اتوماتیک ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیکاپ‏، دنده ای ۱۴۰۰ قیمت بازار ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

امتیاز 5.00
بنر انتهای مطلب فلش آرشیو مجله ماشین

گروه نویسندگان

تحریریه مجله ماشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×