شنبه , ۸ بهمن ۱۴۰۱

برچسب زده شده با: ویژه

جو گیر خودروهای کلاسیک نشوید مراقب شیادان باشید

۱۴۰۱-۱۰-۰۸

بسیاری از خودروهای قدیمی موجود در کشورمان اصلاً ارزش کلاسیکی ندارند و صرف داشتن عمر چند دهه‌ا‌ی برای آنها ارزش کلاسیک ایجاد نمی‌کند. گول قیمت های غیر منطقی این خودروها را نخورید.

×