سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

آخرین مطالب

آموزشی

راهنمای تعمیر و نگهداری گیربکس دستی و اتوماتیک / بخوانید تا کمترهزینه کنید

۱۴۰۱-۱۱-۱۰

در ایران تعداد خودروهای گیربکس معمولی، به مراتب بیش از انواع اتوماتیک بوده که البته طی چند سال گذشته با ورود خودروهای وارداتی که اغلب مجهز به نمونه اتوماتیک هستند، درصد انواع اتوماتیک با غیراتوماتیک در حال تغییر است.

×