یکشنبه , ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

برچسب زده شده با: تشریفات

خودروهای تشریفات و نقش خودروهای اجاره ای تشریفاتی در کشور

۱۳۹۹-۰۴-۰۴

تأمین ناوگان خودرویی و حمل و نقل سران و هیأت های همراه آنها در مراسم تحلیف ریاست جمهوری و ارائه خدمات به اکثر سفارت ها و وزارتخانه ها، همگی نشان از کیفیت کاری و توانایی عملیاتی معتبرترین بنگاه های بخش خصوصی اجارهای خودروهای تشریفاتی کشوردارد.

×