عکس

توصیه ایساکو به مشتریان برای پیشگیری از مخاطرات قطعات تقلبی
شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، با توجه به رشد فزاینده قطعات تقلبی و غیراستاندارد در بازار قطعات یدکی خودرو، نسبت به استفاده مشتریان از این قطعات هشدار داد.